فوتبال ساحلی

  • کمیته داوران

    قضاوت داور یزدی در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران

  • میزبانی گلسا و مهمانی ایفا

    هفته پایانی نیم فصل لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران و رقابت نمایندگان استان یزد برای تثبیت و قرار گرفتن در صدر جدول رقابتها

  • کمیته داوران

    قضاوت داور یزدی در هفته دهم لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران