کد خبر: 223

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ - ۱۱:۲۲

ورزش در قرآن

قدرتمندی و توانایی‌ جسمی‌ آنقدر اهمیت دارد که در آیاتی از قرآن نیز به آن اذعان شده است که یکی از انها آیه ۲۴۷ سوره بقره و ماجرای انتصاب طالوت به سمت فرماندهی لشکر در جنگ با جالوت است. این آیه اهمیت و ضرورت پرداختن به ورزش را جهت توانمندی جسمانی روشن می کند. توان‌ […]

قدرتمندی و توانایی‌ جسمی‌ آنقدر اهمیت دارد که در آیاتی از قرآن نیز به آن اذعان شده است که یکی از انها آیه ۲۴۷ سوره بقره و ماجرای انتصاب طالوت به سمت فرماندهی لشکر در جنگ با جالوت است. این آیه اهمیت و ضرورت پرداختن به ورزش را جهت توانمندی جسمانی روشن می کند.

توان‌ رزمی‌ طالوت‌ (سوره بقره آیه ۲۴۷)

«اِنَّ‌ اَ‌ اصطَفیهُ‌ عَلَیکُم‌ وَ‌ زَ‌ادَهُ‌ بَسطَةً‌ فِی‌ العِلمِ‌ وَ‌ الجِسمِ»

خداوند او را بر شما برگزیده‌ و علم‌ و (قدرت) جسم‌ او را وسعت‌ بخشیده‌ است.

از جمله‌ مواردی‌ که‌ نیرومندی‌ جسمانی‌ بعنوان‌ یک‌ مزیت‌ و امتیاز و ارزش‌ در قرآن‌ مطرح‌ شده، داستان‌ طالوت‌ و قوم‌ بنی‌اسرائیل‌ است. قوم‌ یهود که‌ در زیر سلطة‌ فرعونیان، ضعیف‌ و ناتوان‌ شده‌ بودند، بر اثر رهبری‌های‌ حکیمانه‌ حضرت‌ موسی‌ نجات‌ یافته‌ و به‌ قدرت‌ و عظمت‌ رسیدند، ولی‌ پس‌ از مدتی‌ دچار غرور شده‌ و دست‌ به‌ قانون‌ شکنی‌ زدند. و سرانجام‌ از قوم‌ جالوت‌ که‌ در کنار دریای‌ روم، بین‌ فلسطین‌ و مصر، می‌زیستند شکست‌ خورده‌ و ۴۴۰ نفر از شاهزادگانشان‌ به‌ اسارت‌ جالوتیان‌ در آمدند.

این‌ وضع‌ چندین‌ سال‌ ادامه‌ داشت‌ تا آن‌که‌ خداوند پیامبری‌ را به‌ نام‌ اشموئیل برای‌ نجات‌ و ارشاد آنها مبعوث‌ کرد. بنی‌اسرائیل‌ گرد او جمع‌ شدند و از او خواستند امیری‌ برای‌ آنان‌ انتخاب‌ کند تا همگی‌ تحت‌ فرمان‌ او با دشمن‌ نبرد کنند و عزت‌ و اقتدار از دست‌ رفته‌ خویش‌ را باز یابند.

در ضمن‌ باید دانست‌ در زمان‌ بنی‌اسرائیل‌ نبوت‌ در یک‌ خاندان‌ و پادشاهی‌ و امیری‌ نیز در خاندان‌ دیگر بود. و طالوت جزء هیچ یک از این خاندان نبود.

اشموئیل‌ خواسته‌ قوم‌ خود را به‌ پیشگاه‌ خداوند عرضه‌ داشت. به‌ او وحی‌ شد که‌ طالوت‌ را به‌ پادشاهی‌ ایشان‌ برگزیدم.

«و قالَ‌ لَهُم‌ نَبیُّهُم‌ اِنَّ‌ ا قَد‌ بَعَثَ‌ لَکُم‌ طَالُوتَ‌ مَلِکاً»

و پیامبرشان‌ به‌ آنها گفت: خداوند طالوت‌ را برای‌ زمامداری‌ شما مبعوث‌ کرده‌ است.

چون‌ طالوت‌ مردی‌ کشاورز بوده‌ و توانایی‌ مالی‌ چندان‌ نداشت، اشراف‌ با انتخاب‌ طالوت‌ مخالفت‌ کردند.

«قالوُ‌ا اَنی‌ یَکُونُ‌ لَهُ‌ المُلکُ‌ عَلَینا و نَحنُ‌ اَحَقُّ‌ بِالمُلکِ‌ مِنهُ‌ ولَم‌ یُؤ‌تَ‌ سَعَةً‌ مِنَ‌ المالِ»

گفتند: چگونه‌ او بر ما حکومت‌ داشته‌ باشد با این‌که‌ از او شایسته‌تریم؟ و او ثروت‌ زیادی‌ ندارد.

او نه‌ ثروت‌ و قدرت‌ مالی‌ دارد و نه‌ موقعیت‌ اجتماعی‌ و خانوادگی، و از خاندان‌ نبوت‌ و پیامبری‌ نبوده‌ و از خاندان‌ پادشاهی‌ نیز نمی‌باشد. اشموئیل‌ در پاسخ‌ معترضین‌ فرمود:

«اِنَّ‌ اَ‌ اصطَفیهُ‌ عَلَیکُم‌ وَ‌ زادَهُ‌ بَسطَةً‌ فی‌ العِلمِ‌ و الجِسمِ»

خداوند او را بر شما برگزید و علم‌ و قدرت‌ جسمی‌ او را وسعت‌ بخشیده‌ است.

چنان‌که‌ ملاحظه‌ می‌شود، اشموئیل‌ پیامبر، دو خصلت‌ گسترش‌ علمی‌ و توانایی‌ جسمی‌ را بر دو خصوصیت‌ دیگر، یعنی‌ قدرت‌ مالی‌ و افتخارات‌ نژادی‌ و نسبی‌ ترجیح‌ می‌دهد و دارنده‌ این‌ دو مقام‌ علم‌ و قدرت جسمی‌ را شایسته‌تر می‌داند. در این‌جا قدرت‌ بدنی‌ به‌ صراحت‌ بعنوان‌ یک‌ مزیت‌ و فضیلت‌ و امتیاز در کنار علم‌ مطرح‌ شده‌ است. پس‌ قرآن‌ اصل‌ توانایی‌ و قدرت‌ جسمی‌ را امتیاز و فضیلت‌ می‌شمارد و مقدمه‌ توانایی‌ جسم‌ و قدرت‌بدنی‌ ،‌ ورزش‌ می‌باشد

دیدگاه بسته شده است.

آرشیو نوشته هاتبلیغات